Kośna


0,00 Łajs. Wieś, przez którą przebiegała granica między historyczną Warmią a Mazurami, położona pomiędzy dwoma Jeziorami Łajskim i Kośno.
1Jez. Kośno, największe w gminie Purda, jest rezerwatem przyrody chroniącym naturalny krajobraz jeziora otoczonego lasami. Jezioro ma powierzchnię 562,5 ha, średnią głębokość 13,7 metra, maksymalną 44,6. Wodowanie kajaków na plaży należącej do pensjonatu Adler. Należy trzymać się lewego brzegu jeziora podążając w kierunku północno – wschodnim. Na północnym
krańcu jeziora w przewężeniu należy zbliżyć się do prawego brzegu w celu wpłynięcia na rzekę Kośna.

8.09 Wypływ rzeki Kośna z Jez. Kośno. Rzeka kręci się i wije przez tereny leśne. Mijamy most drogowy i kilka mostków, po których biegną leśne dukty.

9.36 Purdka. Za wiaduktem kolejowym po lewej stronie duża łąka otoczona lasem, na której można odpocząć po pierwszych trudach wiosłowania. Rzeka pomału wypływa z lasów i wiedzie przez łąki i pastwiska silnie meandrując

12.71 Most drogowy 0,5km na wschód od niego wieś Purda. Możliwość przybicia do brzegu 0,5km przed mostem. Znajdują się tu sklepy i siedziba władz gminy. We wsi stoi zabytkowy kościół gotycki z XIV w. przebudowany w późniejszych latach. W kościele ciekawy ołtarz św. Huberta, patrona myśliwych, z bogata kolekcją trofeów. W I poł. XX w. w Purdzie i okolicy zamieszkiwała duża liczba ludności polskiej, w okresie międzywojennym działało koło Związku Polaków w Niemczech, istniała polska szkoła i przedszkole.

15.15 Pajtuński Młyn. Niezwykle urocze miejsce w środku lasów. Znajduje się tu obecnie niewielka stadnina koni i zabytkowy młyn z końca XVIII w., w którym obecnie mieści się elektrownia wodna. Przenoska przez tamę młyńską na prawym brzegu rzeki. Rzeka nadal biegnie wśród lasów.

16.79 Młyn w Patrykach. Rumowisko w korycie rzeki po dawnym progu młyńskim konieczność kolejnej przenoski lewym brzegiem rzeki.

17.80 Most drogowy we wsi Patryki możliwość biwakowania na lewym brzegu przy moście , we wsi sklep.

18.62 Patryki-Rybaczówka. Rzeka Kośna wpływa na rozległe rozlewisko stawów rybnych i tu kończy swój bieg. Dalsza część szlaku wiedzie stworzonymi przez człowieka kanałami Elżbiety i Kiermas, w które skierowano wody rzeki Kośny. Wyładunek na prawym brzegu i przenosiny kajaka 200m wzdłuż ogrodzenia rybaczówki. Punkt wodowania na prawym brzegu kanału Kiermas przy moście drogowym, który prowadzi nas przez trzcinowiska momentami kanał silnie poprzerastany szuwarem.

21.00 Niewielki i płytkie rozlewisko wypływ na końcu rozlewiska z lewej strony.

2l.85 Ujście Kanału Wiktorii, który wpływa do kanału Kiermas z lewej strony i prowadzi do Jez. Silickiego. W Silicach znajduje się akwedukt. Rzadki zabytek hydrotechniczny, będący wodnym skrzyżowaniem dwóch kanałów, górą biegnie Kanał Elżbiety, dołem prowadzi Kanał Wiktorii. Po powrocie Kanałem Wiktorii do Kanału Kiermas skręcamy w lewo.

24.36 Jez. Bogdańskie mające powierzchnię 23,5 ha, na lewym brzegu jeziora wieś Bogdany, w której znajdują się pola namiotowe, pensjonaty i gastronomia.

24.86 Most a zanim wypływ rzeki Kiermas z jeziora.

26.5 Jez. Umląg To płytkie jezioro ma średnią głębokość 1,9 metra i maksymalną dochodzącą do 5 metrów.

29.53 Krupoliny. Most drogowy a za nim wypływ z jeziora, kolejny krótki odcinek rzeki szeroko rozlanej wśród trzcinowisk.

29.84 Jez. Kiermas Ma ono powierzchnię 70 ha, średnią głębokość 3,1 metra, a maksymalną 9,3 metra. Należy trzymać się lewego brzegu.

31.77 W 2/3 długości jeziora, na lewym brzegu ujście rzeki Kiermas, którą dopływa się do Barczewa.

34.77 Barczewo Miasto na Warmii nad rzeką Pisą, prawa miejskie uzyskało w 1364 r. Liczy obecnie 7,5 tys. mieszkańców. W mieście stoi kilka interesujących zabytków gotycki kościół parafialny p.w. św. Anny z XIV w., gotycki klasztorny kościół św. Andrzeja ( wewnątrz renesansowy nagrobek biskupa warmińskiego, kard. Andrzeja Batorego, bratanka króla polskiego Stefana Batorego), na rynku ratusz z XIX w. W Barczewie urodził F. Nowowiejski, kompozytor, twórca m.in. pieśni „Rota”, oratoriów, opery „Legenda Bałtyku”, pieśni, marszów wojskowych. W domu Nowowiejskich mieści się muzeum biograficzne. W byłej synagodze mieści się przystań kajakowa Po wpłynięciu do miasta otaczają nas wysokie batenowe i kamienne cembrowiny brzegów, dopływamy do mostu drogowego i przybijamy do lewego brzegu przy kamiennych stopniach. Tu szlak Kośny kończy swój bieg łącząc się ze szlakiem kajakowym Pisy Warmińskiej.Napisz do nas