Jeśli chcecie wypocząć i przeżyć przygodę,
a przy tym poznać serce starej pięknej Warmii,
musicie przyjechać na spływ kajakowy rzekami i jeziorami tej krainy.

Rzeka Kośna to jedna z najpiękniejszych rzek warmińskich, położona na Pojezierzu Olsztyńskim na południe od tego miasta, zaskakuje swoją różnorodnością, dziewiczą przyrodą i wciąż czeka na swoich odkrywców. Szlak kajakowy rzeki Kośna zainteresuje entuzjastów zabytków architektonicznych. Obiekty, często wysokiej klasy, we wsiach są świadectwem bogatej historii tych ziem sięgającej XIV w.

Miłośnicy przyrody będą mieli okazję na podziwianie bogatej fauny i flory z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, ptaków i zwierząt. To w ciszy Lasów Prudzkich schronienie znajduje orzeł bielik, bocian czarny, zimorodek. Często można spotkać bobra i wydrę. Kamienisto – piaszczyste dno i czysta, natleniona woda daje schronienie rybom – zwłaszcza drapieżnym: szczupakom, węgorzom czy okoniom.

Zapraszamy do odkrycia tej dziewiczej rzeki.